ผบ.ทบ. สั่งมทบ.-นรด. หนุนไทยนิยมยั่งยืนต่อเนื่อง

“พล.อ.เฉลิมชัย” สั่งทุกหน่วยงานเข้าไปมีส่วนร่วมเก็บข้อมูล ที่ประชาชนสะท้อนผ่านโครงการไทยนิยม เพื่อช่วยตรวจสอบและคลี่คลายปัญหา ให้นักศึกษาวิชาทหารที่สมัครใจ เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การปฏิบัติงานของทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล ทีมละ 2 คน

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า กองทัพบกยังคงสนับสนุนโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” อย่างต่อเนื่อง โดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ทหารในนามกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค จังหวัด เข้าร่วมปฏิบัติงานกับทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมระดับตำบล ทั้ง 7,463 ทีม ขณะนี้อยู่ในช่วงของการเข้ารับฟังความเดือดร้อน ความต้องการ และข้อคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปจัดทำโครงการเสนอรัฐบาลตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ควบคู่ไปกับการนำ 10 ชุดความรู้ไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ สำหรับทีมขับเคลื่อนระดับตำบล นอกจากจะประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานด้านความมั่นคงแล้ว ทางกระทรวงศึกษาธิการได้จัดนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ รับทราบข้อมูลสภาพปัญหารวมถึงกลไกการพัฒนาท้องถิ่นที่ภาครัฐจะจัดดำเนินการของแต่ละพื้นที่ด้วย

“สำหรับในส่วนของกองทัพบก พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ได้ย้ำให้ทุกหน่วยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยเฉพาะมณฑลทหารบกที่เป็นหน่วยทหารหลักในการรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงและดูแลพื้นที่ในจังหวัดต่าง ๆ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัญหาในแต่ละพื้นที่ที่ประชาชนสะท้อนผ่านโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การช่วยขับเคลื่อน ช่วยตรวจสอบ กำกับดูแล รวมทั้งร่วมกันคลี่คลายสะสางปัญหาเหล่านั้นกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้หมดไปจากพื้นที่ ตามกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐ” รองโฆษก ทบ กล่าว

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวว่า กองทัพบกยังมอบหมายให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน นำนักศึกษาวิชาทหารที่สมัครใจ และเป็นบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การปฏิบัติงานของทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล ทีมละ 2 คนอีกด้วย ซึ่งนักศึกษาวิชาทหารนอกจากจะได้รับทราบข้อมูลการพัฒนาท้องถิ่น และภาพรวมการพัฒนาประเทศในภาพรวมแล้ว ยังจะได้ทำหน้าที่ในเรื่องการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อสัญญาประชาคม ซึ่งเป็น 1 ใน 10 ชุดความรู้ที่ภาครัฐนำไปชี้แจงให้ประชาชนในโครงการฯ ได้รับทราบด้วย

ทั้งนี้หลังจากการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนระดับตำบลในสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมและสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการในหลายด้าน ประเด็นปัญหาสำคัญที่ประชาชนแจ้งมามากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ปัญหายาเสพติด, ปัญหาเศรษฐกิจ, การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน, ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาหนี้สิน.-สำนักข่าวไทย