พาณิชย์-เกษตรฯ นัดประชุมด่วนแก้ราคากุ้งตกต่ำ

ก.เกษตรนัดพาณิชย์ประชุมด่วน 30 เม.ย. หาแนวทางช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้ แต่ยังไม่ฟันธงจะใช้มาตรการแทรกแซงรับจำนำหรือไม่

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในวันที่ 30 เมษายนนี้ 2 หน่วยงานหลักได้แก่ กระทรวงพาณิชย์และกระเกษตรเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ราคากุ้งขาวแวนนาไมตกต่ำ หลังจากกลุ่มชมรมผู้เลี้ยงกุ้งหลายจังหวัดภาคใต้เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการทั้ง 2 กระทรวงดังกล่าวไปประชุม เพื่อหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเป็นการเร่งด่วน

นายบุณยฤทธิ์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถบอกถึงมาตรการใด ๆ ได้ เพราะจะต้องประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน จึงยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะใช้มาตรการแทรกแซงราคากุ้งตกต่ำด้วยวิธีรับจำนำกุ้งขาวแวนาไมจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 ตัน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน โดยกำหนดให้ได้ราคากุ้งตามขนาดดังนี้ คือ ขนาด 100 ตัวต่อกิโลกรัม 130 บาท, ขนาด 90 ตัวต่อกิโลกรัม 140 บาท, ขนาด 80 ตัวต่อกิโลกรัม 150 บาท, ขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัม 160 บาท, ขนาด 60 ตัวต่อกิโลกรัม 180 บาท, ขนาด 50 ตัวต่อกิโลกรัม 200 บาท, ขนาด 40 ตัว ต่อกิโลกรัม 220 บาท และขนาด 30 ตัวต่อกิโลกรัม 240 บาท ตามข้อเรียกร้องของชมรมผู้เลี้ยงกุ้งในหลายจังหวัดในภาคใต้หรือไม่

อย่างไรก็ตาม ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์จะร่วมกันพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งให้ดีที่สุด คาดว่าหลังการประชุมร่วมจะมีความชัดเจนแนวทางการช่วยเหลือกันต่อไป.-สำนักข่าวไทย