อ้างทำก.ม.เลือกตั้งท้องถิ่นช้าชี้ข้อมูลกกต.ปราบโกงละเอียดยิบ

เลขาฯกฤษฎีการะบุเร่งทำกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นให้ทันมิ.ย.นี้ แจงช้าเพราะรายละเอียดกกต.แนะปราบทุจริตเลือกตั้งละเอียดยิบ เมื่อวันที่ 8 พ.ค. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 6 ฉบับ ว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษ ได้ดำเนินการพิจารณาไปแล้วกว่า 100 มาตรา

จากบทบัญญัติของร่างกฎหมายทั้งหมดที่มี 130 มาตรา โดยคณะกรรมการฯจะเร่งจัดทำร่างให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.นี้ ทั้งนี้ สาเหตุที่ใช้เวลาพิจารณาจัดทำร่างกฏหมายดังกล่าวนานกว่าที่วางกรอบเวลาไว้ เนื่องจากแนวทางที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เสนอเกี่ยวกับวิธีการปราบปรามการทุจริตที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง มีรายละเอียดค่อนข้างมากมาก ทั้งที่การนำไปปฎิบัติต้องดูว่ามาตรการที่กำหนดใหม่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงหรือไม่และต้องไม่สร้างเงื่อนไขให้เกิดข้อโต้แย้งอื่นเพิ่มขึ้น ยกตัวอย่าง เรื่องการกาบัตรเลือกตั้ง ต้องดูให้เกิดความรอบคอบ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews